satis@emge.com.tr +90 312 354 9271 (PBX)

TANIMI

EG-32 Hat topraklama techizatı, enerji taşıyan hatlar ve merkezler de çalışırken hattı kısa devre edip topraklamak suretiyle çalışanların can emniyetini sağlayan bir sistemdir. ÇALIŞMASI EG-32 Hat topraklama techizatı klipsleri hattın her fazına takılır ve kilipslerin branşman kabloları iniş kaplosu ile birleşerek 3 faz kısa devre edilir. İniş kablosu da topraklama kablosuna bağlanarak hattın 3 fazı da topraklanmış olur. Bu koruma, çalışılan bölgenin her iki tarafından yapılır.

KULLANMA

Çalışma bölgesinin baş ve son tarafından olmak üzere önce topraklama kazığı kablo boyunun yeteceği mesafede uygun bir zemine çakılır. Makaradaki kablo açılarak kablonun serbest ucu mengene ile topraklama kazığına sıkıca bağlanır. Topraklama stankasına klips başlığı takılır, klipsler bu başlığa takılarak stanka yardımı ile klipslerin ağızları hattın altına gelecek şekilde tutularak, aşağıdan itilmek suretiyle klipslerin hatta takılması sağlanır. Hatta takılan klips kendiliğinden stanka başlığından çıkarak hat üzerinde kalır. Üç klips de bu şekilde takıldıktan sonra hat kısa devre edilmiş ve topraklanmış olur. Teçhihazın hattta bağlamadan, teçhizat devresi üzerindeki bütün vidalı irtibatlar kontrol edilerek gevşeyen varsa sıkılmalıdır. Hat topraklandıktan sonra, üzerinde çalışılır, çalışma bitince yine stanka başlığındaki saplamalar klipslerin deliğine takılarak klipsler aşağı doğru çekilir, klipsler hattan çıkar. Teçhizat hattan ayrıldıktan sonra hat servise alınır. Hatta çalışırken, yanlış manevralarla hatta gerilim verilmesine karşı enerjinin geliş yönünde bir topraklama teçhizatı yeterli ise de, iklim şartlarına göre atmosferik gerilim tehlikesine karşı uç taraftan da ikinci bir topraklama yapılarak can emniyeti sağlanmasında fayda vardır. Teçhizatın iniş kablosu 16 mt boyunda olup orta gerilim hatlarına yetişecek miktardadır. Klipsler 3-20 mm çapındaki hatlara takılabilecek tarzdadır. 16 mm2 kablosu 1 sn müddetle 4000 ampere kadar dayanır. Stanka 3-75 kV arasında kullanılır.

MUHAFAZA

Kablo ve stankanın direkt güneş ışınlarında açıkta bırakılmaması pas ve neme karşı rutubetsiz yerlerde ambalajında korunması gerekir.

AMBALAJ mm
STANKA 150 x 230 x 100
TEÇHİZAT KUTUSU 230 x 500 x 210
Teçhizat Ağırlığı : 12kg.
Sipariş Ver

Diğer Ürünler