satis@emge.com.tr +90 312 354 9271 (PBX)

TANITIM

EG-3240 Optik Başlıklı Hat Topraklama Teçhizatı, enerji taşıyan hatlar ve merkezlerde çalışırken hattı kısa devre edip topraklamak suretiyle çalışanların can emniyetini sağlayan bir sistemdir.

ÇALIŞMASI

EG-3240 Optik Başlıklı Hat Topraklama Teçhizatı önce başlık takılıp her faz kontrol edlilir ve hatta enerji olmadığı anlaşıldıktan sonra klipsleri hattın her fazına takılır, klipslerin branşman kabloları iniş kablosu ile birleşerek 3 faz kısa devre edilir. İniş kablosu da topraklama kazığına bağlanarak hattın 3 fazı da topraklanmış olur. Bu koruma, çalışılan bölgenin her iki tarafından yapılır.

KULLANMA

Topraklama teçhizatı kullanılmaya başlamadan önce; Optik Başlığın üzerinde bulunan manyeto ile başlık kontrol edilir. Işıklar yanıyorsa Optik Başlığın sağlam olduğu anlaşılır. Daha sonra Optik Başlık stankaya takılır ve hatta enerji olup olmadığı kontrol edilir. Eğer hatta enerji yoksa topraklama donanımı kullanılmaya başlanır. Eğer hatta enerji varsa enerjinin kesilmesi sağlanır, stanka ile tekrar kontrol edilir, enerjinin kesildiğinden emin olunduktan sonra topraklama donanımı kullanılmaya başlanır. Çalışma bölgesinin baş ve son tarafından olmak üzere önce topraklama kazığı kablo boyunun yeteceği mesafede uygun bir zemine çakılır. Makaradaki kablo açılarak kablonun serbest ucu mengene ile topraklama kazığına sıkıca bağlanır. Stankaya klips başlığı takılır, klipsler bu başlığa takılarak stanka yardımıyla klipslerin ağızları hattın altına gelecek şekilde tutularak, aşağıdan itilmek suretiyle klipslerin hatta takılması sağlanır. Hatta takılan klips kendiliğinden stanka başlığından çıkarak hat üzerinde kalır. 3 klips de bu şekilde takıldıktan sonra hat kısa devre edilmiş ve topraklanmış olur. Teçhizatı hatta bağlamadan, teçhizat devresi üzerindeki bütün vidalı irtibatlar kontrol edilerek gevşemeler varsa sıkılmalıdır. Hat topraklandıktan sonra, üzerinde çalışılır, çalışma bitince, yine stanka başlığındaki saplamalar klipslerin deliğine takılarak klipsler aşağı doğru çekilir, klipsler hattan çıkar ve başlık üzerine takılır. Teçhizat hattan ayrıldıktan sonra hat servise alınır. T Hatta çalışırken, yanlış manevralarla hatta gerilim verilmesine karşı enerjinin geliş yönünde bir topraklama teçhizatı yeterli ise de, iklim şartlarına göre atmosferik gerilim tehlikesine karşı uç taraftan da ikinci bir topraklama yapılarak can emniyeti sağlanmasında fayda vardır. Teçhizatın iniş kablosu 16m boyunda olup orta gerilim hatlarına yetişecek miktardadır. Klipsler 3-20 mm Ø hatlara takılabilecek tarzdadır.16mm2 kablosu 1 saniye müddetle 4000A’e dayanır. Stanka 3-75 kV arasında kullanılır.

MUHAFAZA

Kablo ve stankanın direkt güneş ışınlarında açıkta bırakılmaması, pas ve neme karşı rutubetsiz yerlerde ambalajında korunması gerekir.

AMBALAJ mm
STANKA 150 x 1230 x 100
TEÇHİZAT 230 x 500 x 210
Teçhizat Ağırlığı: 12kg.
Sipariş Ver

Diğer Ürünler